A+ A A-

Preus

Podem oferir la nostra solució amb molts altres serveis. El producte base i llest per a ser implementat a qualsevol institució té un cost de 2.000 euros + IVA. Aquest preu inclou:

  • Ajustament del web al llibre d'estil de la institució (colors, tipografia i ajustaments de grafismes - capçaleres, escuts, logos i marques gràfiques pròpies)

  • Ajustament de les crides API a serveis de tercers (CATCert, AOC, Google Maps, Meteocat, etc.....)

  • Instal·lació del producte en un servidor d'ampli abast (LAMP)

  • 3 hores de formació a la institució client sobre l'ús del gestor

gestor web institucional,gestor web ajuntaments,web ajuntaments,normativa web,catcert,segellat catcert,seu electronica,Ajuntaments web,gestor web institucional,webs per a ajuntaments,webs institucionals,webs a mida ajuntaments,webs municipals

Telèfon: 938 430 750 | Correu electrònic: info@websinstitucionals.cat  | www.websinstitucionals.cat